O pronájmu | BARTH Rent

O pronájmu

Všeobecné podmínky o pronájmu vozidel autopůjčovny – pro zákazníky využívají naše vozy jako náhradní vozy servisu platí podmínky pro náhradní vozy.

Všeobecné podmínky pronájmu vozidel v autopůjčovně

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 18 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 let. U sportovních, offroad a luxusních vozidel musí být nájemce držitelem řidičského průkazu více jak 4 roky. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz) a to pouze na doklady vydané v České republice. U firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Vozidlo se předává od 7:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí - pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení vozidla se počítá jako jeden den pronájmu. Místem převzetí jsou provozovny společností Autocentrum BARTH a.s. v Pardubicích, anebo v Hradci Králové.
Naše vozidla v autopůjčovně BARTH Rent jsou umístěna převážně na provozovně v Pardubicích Dubině, kde probíhá i převzetí a vrácení. Některé vozy jsou umístěny na provozovnách v Hradci Králové. Vozy je možné za příplatek převzít ve Vámi vybrané provozovně (vybíráte při rezervaci na rezervačním portále).

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena každého vozidla na našem internetu (kauce se neplatí u tarifu „Náhradní vozidlo na ½ dne“ kdy je současně v našich servisech společnosti Autocentrum BARTH a.s. Váš vůz na opravu). Kauce není vyžadována dále od zákazníků, kteří mají se společností Autocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu. Kauci je možné uhradit při převzetí vozu prostřednictvím Vaší platební karty (není možné platit hotově). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozidla. Při zapůjčení střešního boxu, navigačního systému a držáku kol na tažné zařízení požadujeme vratnou kauci 2.000,- (v případě, že si u nás společně s příslušenstvím zapůjčíte i vozidlo kauci není nutné hradit).

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč (u vozů značky Škoda to je 5% min. však 5.000 Kč). Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Kompletní podmínky pojištění zde

Najeté kilometry – pronájmy do 28 dní

U běžného denního pronájmu na 1-7 dní je v ceně nájemného 300km / den. V případě nájezdu většího počtu kilometrů, bude účtována sazba 2,- Kč bez DPH za každý přejetý kilometr. U pronájmů na 8-28 dní u nás nejste limitováni počtem najetých kilometrů.

Najeté kilometry – pronájmy na 1 měsíc a více

Měsíční sazby pronájmu jsou stanoveny na maximální nájezd 3.000 km / měsíc. V případě nájezdu více kilometrů bude za každý přejetý kilometr účtována sazba za přejetý kilometr stanovený v nájemní smlouvě.

Cena pronájmu

Cena pronájmu našich aut obsahuje: zimní a letní pneumatiky v závislosti na období, zelenou kartu, autorádio, plné povinné a havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel) na území ČR a EU, splnění všech povinných kontrol (STK, EMISE), silniční daň. Neúčtujeme žádné poplatky za cesty do zahraničí. U běžného denního pronájmu na 1-7 dní je v ceně nájemného 300 km / den. V případě nájezdu většího počtu kilometrů, bude účtována sazba 2,- Kč bez DPH za každý přejetý kilometr.

Cenové zvýhodnění

Ceny pronájmu v autopůjčovně BARTH RENT jsou zvýhodněny, a není možné na ně poskytovat žádné slevy či zvýhodnění.

Platební podmínky – pronájmy do 28 dní

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem rezervační list a u pronájmů nad 10.000 Kč vč. DPH také proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím vozu. Zákazníci, kteří mají se společností Autocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu, mohou půjčovné hradit na fakturu převodním příkazem. Kauci zaplatí nájemce kreditní kartou při převzetí vozu.

Platební podmínky – pronájmy na 1 měsíc a více

Při pronájmu vozidla na víc jak 1 měsíc je nutné nájemné hradit měsíčně dopředu (pro první pronájmu platí, že pronájem na první měsíc musí být uhrazen před převzetím vozidla). Zákazníci, kteří mají se společností Autocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu, mohou půjčovné hradit na fakturu převodním příkazem.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 až 60 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 11 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 10 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Chcete si půjčit motocykl? Vyzkoušejte naši Motopůjčovnu!